Asiakaskokemuksella on väliä!

Kun kaikkea on kaikille saatavilla, asiakkaan valintaan vaikuttaminen on enää harvoin pelkän tuotteen varassa. Palvelut valtaavat entistä suuremman osan yritysten toiminnasta niin kuluttajakaupassa kuin yritystenkin välillä. Ja jos ennen on voinut erottautua toimivalla tuotteella tai palvelulla, pelkkä toimivuus ei enää riitä. Asiakkaan päätökseen vaikuttaa kokemus. Asiakaskokemus ja sen merkitys korostuu vuosi vuodelta enemmän. Ei ole liioiteltua sanoa, että monella toimiala